SMADA Guarantee

SMADA strävar alltid efter att erbjuda exceptionellt kvalitetstestade produkter som är garanterade att vara fria från fel i material och utförande. SMADA-garantin täcker defekter och skador som påverkar din SMADA-produkt, inklusive skador orsakade av normalt slitage. Fortsätt inte att använda din produkt om du misstänker en fabriksdefekt, utan meddela oss omedelbart.

Smada Products förbehåller sig rätten att erbjuda en liknande produkt av jämförbart värde eller återbetala köpesumman om den inte kan ersättas med samma modell.

SMADA-garantin täcker inte fel som orsakats av faktorer utanför Smada Products kontroll. Detta inkluderar felaktig användning eller vårdlöst bruk av produkten.

SMADA Guarantee