Garanti

Smada strävar alltid efter att erbjuda exceptionella produkter som är kvalitetstestade och garanterat fria från defekter i material och utförande. Smada Guarantee omfattar defekter och skador som påverkar din Smada-produkt. Detta gäller även på skador som orsakats av normalt slitage. Fortsätt inte använd din produkt vid upptäckt av misstänkt fabriksfel, utan meddela oss omgående.
 
Smada Products förbehåller sig rätten att:
- Erbjuda en liknande produkt med jämförbart värde, eller återbetala inköpspriset, om den inte kan ersättas med samma modell.
 
Smada Guarantee omfattar inte fel som beror på orsaker som ligger utanför Smada Products kontroll. Dessa inkluderar missbruk eller oaktsam användning av produkten