Hållbarhet

I en värld där i stort sett alla företag pratar om hållbarhet som en central och viktig del av verksamheten så är vi på Smada Products fast beslutna om att vill inte prata om hållbarhet, vi vill visa det genom handlingar.

I allt vi gör, från första skissen till färdigställd produkt så sker alla steg lokalt i Sverige. Det gör att vi kan vara med i hela processen på väldigt nära håll. För oss på Smada är detta ett sätt att visa tacksamhet och vad vi står för men också uppskattning gentemot den fantastiska kompetens som vi besitter inom Sveriges gränser. Vi vill dra nytta av de fantastiska företag som finns i Sverige.

Som ett resultat av att alla steg i vår verksamhet sker inom Sveriges gränser så minimerar vi utsläpp, kan säkerställa goda arbetsförhållanden, vet vilka material vi använder oss av, och stöttar företag som finns lokalt istället för att leta längre bort för samma produkt.

Jorden väntar inte. Inte vi heller.